Szkoła nauki jazdy, Nowe

Szkoła nauki jazdy, Nowe

Witamy Państwa na stronach firmy
'Ośrodek Nauki Jazdy „SZKOŁA" Zygfryd Karpiński'.
 
Super Ośrodek Szkolenia Kierowców "SZKOŁA".

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową przygotowaną dla Państwa oraz z informacjami dotyczącymi naszej działalności.


Ośrodek Nauki Jazdy „SZKOŁA" Zygfryd Karpiński działa od 1991 roku.

W początkowym okresie szkoliliśmy kierowców w kategoriach A,B,T, z upływem lat poszerzyliśmy działalność o:

  • szkolenie na kategorie: C, D, E-B, E-C, E-D,
  • szkolenia z zakresu obsługi kombajnów zbożowych,
  • kursy pedagogiczne,
  • szkolenia z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych,
  • burty samowyładowawcze,
  • kursy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
  • kursy BHP,
  • kursy HDS,
  • doradztwo ADR.

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę, wykładowców i instruktorów. Szkolimy w Nowem nad Wisłą, Świeciu i Drzycimiu.

Wdrażamy najwyższe standardy zarządzania i odpowiedzialności za prowadzenie biznesu:

 

Nasz najnowszy sukces zawodowy:

http://www.szkola-jazdy.pl/aktualnosci/single/id/2223 

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

Każda osoba przystępująca do kursu nauki jazdy, powinna uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W celu uzyskania PKK przedkładamy: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami określonej kategorii, orzeczenie psychologiczne (dla kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E), wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, zgodę rodziców / opiekunów prawnych (dla osób nieletnich rozpoczynających kurs), dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu), składamy również w Urzędzie oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011.30.151 z pózn. zm.).